Những Truyện Ma Huyễn Hoặc của Hồ Linh & TAO LOAN 2 và Nhiều nữa…

        Kính chào quí độc giả vào đọc Website

                                của HỒ LINH

Ai đã đọc TAO LOẠN của Hồ Linh, xin vào trang WEB  holinh.Wordpress.com đọc tiếp TAO LOẠN II TỨC KIẾM MẠNG cũng của Hồ Linh.

TRUYỆN MA HUYỄN HOẶC của HỒ LINH

Truyện Ma khi đã đạt tới mức không làm cho độc gỉả sợ hãi sẽ trở thành một loại truyện huyễn hoặc. Ở đây, độc gỉả tìm thấy chính mình trong cái mênh mông vô hạn của thần trí.

Đọc truyện Ma của Hồ Linh, không phải về miền quê hẻo lánh ở thuở thuở nào, bên bờ sông lau lách, trong tha ma mộ địa, mà thấy Ma trong nhà của mình.

Từ 1985 đến nay, Hồ Linh đả có sáu tác phẩm truyện Ma huyền hoặc sau:

1/ Ma Cỏ

2/ Thung Lũng Ma

3/ Như Khói Như Sương

4/ Đêm Nguyệt Rằm

5/ Nhan Sắc Mấy Độ

6/ Hà Nội Ảo

Và những tác phẩm truyện dài NHỮNG NGÀY ĐẪM MÁU, CÔ NỤ, THÉT GIỮA HOÀNG HÔN, TÁNG XÁC TRÔI SÔNG, TÙY BÚT HỒ LINH, KHÉP MẤT BÌNH MINH, XUÂN YÊU THƯƠNG trong tương lai BÍ MẬT THÀNH SODOMA.

sắp tới đây, chừng cuối năm 2008 sẽ ra mắt cuốn thứ 7 Hồn Phương Nam.

Hơn một truyện Ma, độc gỉả được thấy cuộc sống của người tị nạn cộng sản, phiêu bạt, ngơ ngác giữa một xã hội có nếp sống, phong tục, tập quán xa lạ. Ôi những ngày xưa đáng nhớ khi ta đặt chân lên một vùng đất mà Nhân Quyền được tôn trọng, Tự Do được bảo đảm. Không còn cảnh sống giở, chết giở nơi vùng kinh tế đói khổ nhọc nhằn;  đầu đường xó chợ, bị coi như con chó ghẻ cần phải xa lánh trong cái xã hội chủ nghĩa, tội đồ của bè lũ tay sai, ngạo mạn và vô học của tập đoàn cộng sản Nga Xô, Trung Cộng.

Muốn có những tác phẩm này, xin liên lạc số điên thoại (408) 947-1101

hoặc  Email: h0linh @yahoo.com (chữ o trong H0linh là số zero).

Mỗi cuốn không quá $8.00 kể cã cước phí gửi.

Advertisements

1 Comment

  1. holinh said,

    November 25, 2008 at 10:19 am

    Mời quý bạn đọc cho biết ý kién về trang Web này. Rất cảm ơn.
    Hồ Linh


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: